در این یک ماه قیمت خودروهای خارجی ۱۰ تا ۱۲درصد کاهش داشته است و سیر قیمت خودروهای داخلی نیز کاهشی بود. وی افزود: تب انتخابات هم به رکود بازار دامن زده و مردم را برای معامله محتاط کرده است و همه در انتظار نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. موتمنی اظهار کرد: خودروهای ثبت‌نامی بر متعادل کردن بازار تاثیرگذار نیستند چون از قیمت خودروهای مشابه در بازار ۶۰ تا ۷۰درصد ارزان‌‌ترند. به گفته وی، تقاضایی که برای این خودروها وجود دارد، از نوع کاذب است. رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران خاطرنشان کرد: ضعف عرضه در بازار خودرو به فاصله قیمت خودروهای ثبت‌نامی و خودروهای موجود در بازار دامن زده و شکاف قیمتی آنها را افزایش داده است. اگر فاصله قیمت خودروهای ثبت‌نامی با قیمت خودرو در بازار چیزی حدود ۱۰درصد بود دیگر کسی به قصد سرمایه‌گذاری سراغ این خودروها نمی‌رفت و تنها مصرف‌کنندگان واقعی برای خرید ثبت‌نام می‌کردند.  وی تصریح کرد: دولت واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو را در سال ۱۴۰۲ به مردم وعده داده بود و اگر حتی نصف این تعداد خودرو وارد و به بازار عرضه شده بود، اکنون بازار متعادل‌تری داشتیم.