در حال حاضر دستورالعملی برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت به هیات دولت ارسال شده که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد در این دستورالعمل تعرفه واردات افزایش پیدا کرده و ثبت‌سفارش نیز با مقررات جدیدی صورت می‌گیرد. حال با توجه به عدم‌اطمینان واردکنندگان از تعرفه واردات و همچنین مقررات ثبت‌سفارش، مشخص نیست که واردکنندگان چگونه مشتری را نسبت به ودیعه فروش خودرو مجاب می‌کنند. جالب است که برخی واردکنندگان با علم به اینکه هنوز تکلیفی برای تعرفه و ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت مشخص نشده، قیمت نهایی را برای محصولاتشان اعلام می‌کنند. اما پاسخ آنها در مقابل تمامی ابهامات مطرح شده از سوی مشتری در مورد قیمت و زمان تحویل، سود مشارکت ۱۷ درصدی است که به ودیعه خودرو تعلق می گیرد. به این ترتیب واردکنندگان در شرایطی تعهدات جدیدی برای فروش ایجاد می‌کنند که به‌نظر می‌رسد این موضوع بر دامنه چالش‌ها در این حوزه اضافه می‌کند.