برنامه دولت برای جذب نقدینگی در بخش تعاون

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاونی‌ها همواره در بخش‌هایی چون تولید مسکن پیشرو بوده‌اند، گفت: تعاونی‌ها باید مردم را برای مشارکت در اموری چون تولید مسکن بسیج کنند و دولت نیز تسهیلات و حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد. مخبر با یادآوری حجم گسترده نقدینگی که در اختیار مردم قرار دارد، خاطرنشان کرد: بخش تعاون یکی از بهترین بخش‌ها برای جذب نقدینگی جامعه است، چرا که خود مردم در تعاونی‌ها عضویت و سهم دارند و سازوکار و شرایط خوبی نیز برای همکاری دولت با تعاونی‌ها فراهم است./ایرنا