با توجه به اینکه عواملی همچون رفع تحریم‌ها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تکنولوژی‌های روز دنیا، کوچک شدن دولت و کاهش کسری بودجه، تغییر نقش دولت از مداخله‌گر به ناظر و گذر از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار از عوامل اصلی موثر بر بازار سرمایه در بلندمدت و اصلاح سیاست‌های پولی بانک مرکزی و به‌خصوص نرخ بهره و کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری در اقتصاد و بازگشت اعتماد و خوش‌بینی به عوامل اقتصادی و فعالان بازار سرمایه از عوامل کوتاه‌مدت موثر بر بازار سرمایه تلقی می‌شود، لذا می‌توان از اولین جلسه مناظره این‌گونه استنباط کرد که اگر چه همه کاندیداها به نوعی اذعان داشتند که بازار سرمایه شرایط نامطلوبی دارد، اما نه‌تنها برنامه‌های خود را برای تغییر شرایط به طور دقیق و شفاف بیان نکردند بلکه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مورد هدف آنها عمدتا ادامه روند موجود و ضد بازار سرمایه است. با توجه به اهمیت بازار سرمایه انتظار می‌رفت یکی از سوالات اصلی از کاندیداها در این رابطه باشد که پرسیده نشد؛ لذا ضروری است در مناظره‌های بعدی به طور دقیق از کاندیداها نسبت به رویکرد آنها نسبت به بازار سرمایه و برنامه‌های آنها در این رابطه سوال شود.