در چین نیز مسائل مختلف، از جمله محدودیت‌های ناشی از کووید که تاثیر شدیدی بر فعالیت‌‌‌ها داشت، نگران‌‌‌کننده بوده است. قیمت فلز مورد استفاده در صنایع برق و ساختمان در سال گذشته ۱۳‌درصد کاهش یافت. برخی کارشناسان بین‌المللی بهداشت اظهار کردند که لغو محدودیت‌ها از سوی چین، به دنبال اعتراضات گسترده، به این معنی است که کووید به‌طور گسترده‌‌‌ کنترل نشده و در حال گسترش است و احتمالا روزانه میلیون‌‌‌ها نفر را مبتلا می‌کند. ذخایر مس موجود در انبارهای ثبت‌شده در بورس فلزات لندن با ۸۸‌هزار و ۹۲۵تن از روز جمعه ۷۵۲۵تن افزایش یافته است. افزایش موجودی انبارها احتمالا در سال ۲۰۲۳ بیشتر خواهد بود؛ زیرا تقاضا کاهش بیشتری خواهد داشت و مازاد افزایش می‌‌‌یابد. قیمت سرب ۹/ ۰‌درصد افزایش یافت و به ۲۲۹۴دلار در هر تن رسید. به نقل از کیتکو، در بازار سایر فلزات، آلومینیوم با ۲/ ۱‌درصد کاهش به ۲۳۷۶دلار و روی با ۵/ ۰‌درصد کاهش به ۲۹۷۰دلار  رسید.