<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://www.donya-e-eqtesad.com Wed, 27 Oct 2021 09:18:50 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[بازگشت هیجان به معاملات فولادی‏‏‌ها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810388 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3810388-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7 افزایش انتظارات تورمی میان اهالی بازار باعث شد تا از سویی رونق به معاملات شمش فولاد بازگردد و از طرف دیگر، نرخ مقاطع طویل فولادی صعود کند؛ به‌‌‌نحوی که هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد تهران در کانال 16هزار تومانی به فروش می‌رود. ]]> Tue, 26 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[صف خرید زعفران‌های بازار آتی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810380 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3810380-%D8%B5%D9%81-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C ترکیبی از کاهش و افزایش نرخ تسویه آن هم در شرایطی که روی تابلوی معاملاتی بازار آتی بورس کالا نقش بسته و بهای ارز به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر این بازار به میزان محدودی کاهشی شد. ]]> Tue, 26 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[تداوم رشد قیمت شمش فولاد]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810373 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3810373-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF در مبادلات روز سه‌شنبه، چهارم آبان‌ماه، شمش فولاد با افزایش اندک نرخ از سوی ذوبی‌ها مواجه شد. در این روز، شمش فولاد کیمیا و بریس رشد اندک قیمت را تجربه کردند. ]]> Tue, 26 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[جهت‌گیری انتظارات ابزارهای مالی منطبق بر تکانه‌‌‌های ارزی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810367 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3810367-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C معاملات ابزارهای طلایی بورس کالا در حالی از نوسانات بازار ارز تاثیر می‌‌‌پذیرد که مخابره‌کننده حرکت سینوسی انتظارات تورمی است؛ به این معنی که با فاصله تنها یک‌روز از ورود انتظارات تورمی به محدوده مثبت، روز گذشته شاهد عقب‌نشینی آن به ارقام منفی بودیم. بازه نوسان انتظارات تورمی برگرفته از اختلاف دو نرخ پایانی و ابطال این اوراق، به میزان اندکی از صفر فاصله داشت، اما ترسیم‌کننده عدم‌قطعیتی است که از سوی تکانه‌‌‌های ارزی اخیر تغذیه می‌شود.]]> Tue, 26 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[تبدیل آتی به باند فرود نقدینگی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810008 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3810008-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C رشد داده‌‌‌های حیاتی معاملات آتی با اهرم صعود بهای آزاد ارز در حالی رقم خورد که ذهنیت افزایشی در بازار آتی تا حد قابل قبولی تقویت شده است و معامله‌‌‌گران طی هفته گذشته با ورود فعال در گرفتن موقعیت‌‌‌های تعهدی، مجموع نقدینگی جذب‌شده به این بازار را به 642میلیارد تومان افزایش دادند.]]> Mon, 25 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازار آتی - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810007 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3810007-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C ]]> Mon, 25 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[نوسان نرخ شمش فولاد از سوی خصوصی‌ها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810006 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3810006-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%A7 گروه شرکت‌ها: در معاملات روز دوشنبه سوم آبان‌ماه، شمش فولاد کیمیا شاهد افت و خیز قیمت از سوی کارخانه بود. دراین روز، مابقی ذوبی‌ها شمش تولیدی خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند. ]]> Mon, 25 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[آرامش قیمتی سیمان با فروکش کردن هیجان خرید]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810004 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3810004-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF دنیای‌اقتصاد - راضیه احقاقی: با فروکش کردن هیجان معاملات سیمان در رینگ صنعتی بورس کالای ایران، خبرسازی معاملات این محصول نیز منتفی شده است. در این شرایط با توجه به عرضه مستمر و حداکثری انواع سیمان در بازار فیزیکی بورس کالا اغلب معاملات بدون هیجان و در شرایط استاندارد و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می‌شود.]]> Mon, 25 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[سایه اژدهای زرد بر بازار جهانی فولاد ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809712 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3809712-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
روند کاهش تولید فولاد چین برای پنجمین ماه متوالی در سپتامبر نیز ادامه‌‌‌دار شد؛ این موضوع سیگنالی مهم در جهت تضعیف قیمتی سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی و رشد بهای فولاد به شمار می‌رود.
]]>
Sun, 24 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[تاثیر نرخ ارز بر معاملات بورس کالا]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809711 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3809711-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7 بورس کالا در مهرماه شرایط آرامی داشت؛ آن‌‌‌هم در وضعیتی که نوسان بهای ارز و در جا زدن آن در کانال قیمتی 27هزار تومان، پتانسیل خریدهای هیجانی را از بازار دریغ کرده بود و شاهد آرامش بنیادین و مطلوبی در مهم‌ترین بازار کالایی کشور بودیم. ]]> Sun, 24 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازار مقاطع - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809710 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3809710-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9 ]]> Sun, 24 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازار آتی - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809709 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3809709-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C ]]> Sun, 24 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازارمالی - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809708 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3809708-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C ]]> Sun, 24 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[مصالح ساختمانی از بورس کالا تامین می‌شود]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809706 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3809706-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت یک‌میلیون مسکن در سال هدف قابل دسترسی است و در بحث مصالح ساختمانی تدابیر لازم برای تامین آن از بورس کالا دیده شده است. ]]> Sun, 24 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[قیمت‌های جهانی - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809705 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3809705-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C ]]> Sun, 24 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات در گام آخر]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809704 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3809704-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1 مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص طرح راه‌‌‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات گفت: این طرح که برای سرمایه‌گذاری در حوزه املاک (واحدهای ساخته‌شده) تعریف شده و بر پایه بیزینس مدل (نقشه تجاری) اجاره‌دهی و استفاده از منافع املاک است، مراحل پایانی ابلاغ دستورالعمل را طی می‌کند.]]> Sun, 24 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[یک‌سوم قیمت برنج به جیب دلالان می‌رود]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809703 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3809703-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هر کیلوگرم برنج از کشاورزان حدود ۳۹ تا ۴۰هزار تومان خریداری می‌شود، اما حدود ۶۰هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. بر این اساس یک‌سوم قیمت این محصول به جیب دلالان و واسطه‌‌‌ها می‌رود.]]> Sun, 24 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[سایه احتیاط بر معاملات گواهی سکه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808926 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808926-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87 تکانه‌‌‌های ارزی، سیگنال اصلی اثرگذار بر روند نوسان قیمتی معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بازار مالی بورس کالا ظرف روزهای اخیر بود؛ بنابراین معامله‌‌‌گران گواهی سکه، همچنان با در نظر گرفتن احتمال افت نرخ ارز، دادوستد هر گواهی سکه را با نرخی کمتر از ارزش بنیادی آن انجام می‌دهند. در این شرایط، رشد بهای جهانی طلا توان چندانی برای اثرگذاری قابل بیان بر بازار سکه به شکل فیزیکی و گواهی ندارد.]]> Wed, 20 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[سیگنال کاهشی صندوق‌ها به انتظارات ارزی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808924 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808924-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C رشد جریان معاملات ابزارهای طلایی بورس کالا در هفته جاری از تعدیل انتظارات تورمی در محدوده منفی حکایت دارد که سبب تخلیه حباب قیمتی در بازار صندوق‌های طلایی بورس کالا شده است. ]]> Wed, 20 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[ر شد دسته‌جمعی شمش و مقاطع]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808920 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808920-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9 در مبادلات روز چهارشنبه 28 مهرماه، شمش و مقاطع فولاد شاهد افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان بود. به گفته فعالان، رشد قیمت جهانی بیلت از عوامل اصلی افزایش قیمت‌های داخلی فولاد است.]]> Wed, 20 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[فروش اموال و املاک مازاد دولت از طریق بورس کالا]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808918 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808918-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7 معاون اول رئیس‌جمهور، بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌‌‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده است.]]> Wed, 20 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[حذف سهمیه‌‌‌بندی محصولات پتروشیمی در راستای توقف قیمت‌گذاری دستوری]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808915 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808915-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص توقف سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی گفت: این طرح با نام مدیریت بازار تعریف شده و هدف آن حذف قیمت‌گذاری دستوری و رقابتی‌کردن بازار است.]]> Wed, 20 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازار آتی - ۱۴۰۰/۰۷/۲۹]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808910 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808910-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C ]]> Wed, 20 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[تیغ دو دم بحران انرژی در بازار فولاد]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808620 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808620-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF بهای شمش و محصولات فولادی ساختمانی در اغلب بازارهای مختلف دنیا از جمله بازارهای صادراتی CIS یا بازارهای صادراتی چین رو به افزایش گذاشته است. بحران انرژی با محدودیت در تولید و عرضه و افزایش هزینه تولید، مهم‌ترین عامل رشد قیمتی در بازارهای مختلف بود. در عین حال با نزدیک شدن به زمان المپیک زمستانی بر محدودیت‌های تولید فولاد در چین افزوده می‌شود که این موضوع نیز از این رشد قیمتی حمایت می‌کند. در این شرایط کاهش رشد شتابان اقتصاد چین و بحران در بخش مسکن این کشور، دو سیگنال مهمی هستند که می‌توانند در میان‌مدت بازار فولاد را دچار التهابی جدید کنند و با تضعیف تقاضا به افت قیمتی در این بازار منجر شوند.]]> Tue, 19 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[نمای سبز بازار پیش‌نگر بورس کالا در فصل پاییز]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808618 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808618-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
نمادهای فعال تابلوی معاملات آتی بورس کالا در حالی روز گذشته را با سبزپوش شدن نرخ تسویه سپری کردند که مهم‌ترین اهرم اثرگذار بر این بازار، یعنی تکانه‌‌‌‌های ارزی، جرقه‌‌‌‌های مثبت نرخ را تجربه کرد.
]]>
Tue, 19 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[بازار آتی - ۱۴۰۰/۰۷/۲۸]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808617 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808617-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C ]]> Tue, 19 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازار بی‌رمق فولاد]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808616 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808616-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF گروه شرکت‌ها: شمش فولاد در معاملات روز سه‌شنبه 27مهرماه، کاهش اندک قیمت را تجربه کرد. به گفته فعالان، بازار فولاد به‌دلیل کاهش تقاضا از رونق بسیار اندکی برخوردار است.]]> Tue, 19 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[امکان خرید برق به‌صورت فصلی از بورس انرژی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808614 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808614-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C قابلیت معامله نمادهای فصلی در بازار سلف استاندارد موازی مصرف‌کنندگان بزرگ و عمده‌‌‌فروشی برق فراهم شد. از این پس خریداران بزرگ می‌توانند برق موردنیاز خود را در ابتدای هر فصل یا به‌صورت سه‌ماهه از بورس انرژی خریداری کنند.]]> Tue, 19 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[دستورالعمل خرید حمایتی زعفران ابلاغ شد]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808611 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808611-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF معاون وزیر جهاد کشاورزی از ابلاغ دستورالعمل خرید حمایتی زعفران خبر داد و گفت: ۹۴درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود، اما سهم ما از بازار این محصول تنها ۵درصد است. به همین دلیل امسال، سال پایانی خرید انفعالی این محصول خواهد بود و برای سال آینده برنامه‌‌‌هایی در حوزه بهبود صنایع بسته‌بندی، صنایع تکمیلی و توزیع طلای سرخ خواهیم داشت.]]> Tue, 19 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[وعده اصلاح بازار فولاد از مسیری نامشخص]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808231 /بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3808231-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5
وعده کاهش قیمت فولاد و جدا کردن بهای شمش و محصولات فولادی از نوسان نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، از جمله وعده‌‌‌هایی است که در وهله اول در نگاه آحاد جامعه، جذاب به نظر می‌‌‌آید، اما در عملیاتی‌بودن یا پشتوانه کارشناسی آن در بین صاحب‌‌‌نظران امر اتفاق نظر وجود ندارد.
]]>
Mon, 18 Oct 2021 20:30:00 +0000