بهبود پایداری زیست محیطی و چرخشی بودن محصولات، یک هدف مهم برای تولیدکنندگان محصول است که برای برآوردن الزامات قانونی رو به رشد به چالش کشیده می‌‌‌شوند. تمایل به بهبود دوام، در عین‌‌‌حال تولید محصولات قابل استفاده مجدد، با قابلیت ارتقا و تعمیر، از عناصر اساسی طراحی زیست محیطی هستند.

مقررات طراحی زیست محیطی برای محصولات پایدار (ESPR)  در حال حاضر توسط کمیسیون اروپا به عنوان رویکردی برای ایجاد محصولات پایدارتر و چرخشی از نظر زیست محیطی در حال بررسی است. قانون جدید که در پاسخ به اهداف توافق سبز اتحادیه اروپا و برنامه اقدام اقتصاد چرخشی (CEAP)  اعلام شده است، جایگزین دستورالعمل طراحی زیست محیطی موجود اتحادیه اروپا می‌شود که در حال حاضر فقط محصولات مرتبط با انرژی را پوشش می‌دهد و تولید‌‌‌کنندگان محصولات مصرف‌کننده انرژی را موظف می‌کند که مصرف انرژی و سایر اثرات منفی زیست محیطی چرخه زندگی محصولات خود را کاهش دهند.

مقررات موجود، عملکرد بهره‌‌‌وری انرژی محصولات را بهبود بخشیده است. در نتیجه، کمیسیون اروپا می‌‌‌خواهد از طریق بازنگری فعلی، دامنه و وسعت این قوانین را توسعه و گسترش دهد.

ESPR  چیست؟

ESPR الزامات طراحی زیست‌‌‌محیطی را برای محصولات خاص تعیین می‌کند تا چرخشی بودن، عملکرد انرژی و سایر جنبه‌‌‌های پایداری محیطی را بهبود بخشد. هدف آن گسترش دامنه دستورالعمل طراحی محیط‌زیست موجود به محصولات غیر‌‌‌مرتبط با انرژی از طریق موارد زیر است:

•پوشش وسیع‌‌‌تری از محصولات

•گسترش دامنه الزاماتی که محصولات داخلی باید با آنها مطابقت داشته باشند.

الزامات جدید بر تمام محصولات عرضه‌شده در بازار اتحادیه اروپا تاثیر می‌‌‌گذارد، به استثنای برخی موارد مانند غذا، خوراک، وسایل نقلیه موتوری خاص و محصولات پزشکی. با این‌‌‌حال، اولویت به محصولات پر‌‌‌تاثیر مشخص شده در‌CEAP، مانند منسوجات و مبلمان، در کنار محصولات میانی با تاثیر بالا (مانند فولاد، سیمان و مواد شیمیایی) داده خواهد شد.

هدف ESPR چیست؟

در سطح بالا، هدف ESPR افزایش پایداری نسبی و چرخشی بودن محصولات عرضه‌‌‌شده در بازار اتحادیه اروپاست. این کار را از طریق حذف محصولات با بدترین عملکرد از طریق بررسی‌‌‌های اطلاعاتی سخت‌‌‌تر و دقیق‌‌‌تر انجام می‌دهد. سپس باعث افزایش جذب اصول طراحی محیطی می‌شود و توسعه محصولات جدید و نوآورانه را تشویق می‌کند. اگرچه ابزارهای داوطلبانه دیگری وجود دارد که از این تغییر حمایت می‌کند (مانند برچسب زیست محیطی اتحادیه اروپا و تدارکات عمومی سبز)، ESPR اولین مقررات اجباری اتحادیه اروپاست که بر ترکیب الزامات طراحی زیست‌‌‌محیطی در کل چرخه عمر محصولات تمرکز دارد.

این چارچوب امکان تنظیم طیف گسترده‌‌‌ای از الزامات را فراهم می‌کند. این دیدگاه فراتر از بهره‌‌‌وری انرژی است و هدف افزایش روند چرخشی در سطح محصول است. اگرچه مشخصات این الزامات هنوز توسعه ‌نیافته است اما جنبه‌‌‌های زیر را پوشش می‌دهند:

•دوام محصول، قابلیت استفاده مجدد، قابلیت ارتقا و تعمیر

•وجود مواد شیمیایی که استفاده مجدد و بازیافت مواد را مهار می‌کند.

•بهره‌‌‌وری انرژی و منابع

•محتوای بازیافتی و استفاده از مواد از منابع پایدار کربن و ردپای محیطی

•الزامات اطلاعاتی جدید – سازماندهی‌شده در پاسپورت محصول دیجیتال.

علاوه بر این، ESPR الزاماتی را برای به حداقل رساندن تعداد کالاهای مصرفی فروخته‌نشده، از جمله ممنوعیت تخریب پوشاک و کفش فروخته‌نشده معرفی خواهد کرد. هنگامی که کمیسیون، الزامات یک گروه محصول خاص را تصویب کرد، محصولات مرتبط باید مطابقت داشته باشند تا در بازار اتحادیه اروپا قرار گیرند.