Untitled-1 copy

سیگنال متناقض با فدرال‌رزرو؟

اقتصاددانان آمریکایی افزایش نرخ بیکاری به بالاترین سطح از اکتبر 2021 را نشانه‌ای متناقض برای فدرال‌رزرو درحالی‌که سیاستگذاران آن در حال برنامه‌ریزی برای سیاست‌های پولی در آینده هستند، تلقی کردند. در راستای این موضوع باید به آخرین صورت‌جلسه منتشرشده از نشست پاول با سایر مقامات بانک‌مرکزی، اشاره کرد. طبق سخنان بیان‌شده در این نشست سیاستگذاران برای اطمینان بیشتر از تداوم روند نزولی تورم و بازگشت داده‌های شغلی به سطوح قابل‌قبول در گذشته به فرصت بیشتری احتیاج خواهند داشت. قدرت بازار کار ایالات‌متحده در دو سال‌گذشته به فدرال‌رزرو فرصت داده‌است تا رویکرد محتاطانه‌ای برای کاهش هزینه‌های استقراض اتخاذ کند.

شواهد گویای آن است که بانک‌مرکزی شرایط اشتغال و تورم را به‌دقت رصد می‌کند تا با اطمینان سیاست‌های انبساطی را آغاز کند. درخصوص این بحث برخی از افراد صاحب‌نظر در این حوزه تاکید کردند که با افزایش نرخ بیکاری به 4.1‌درصد، روند رشد مشاغل همچنان به سطوح غیر‌قابل قبول سوق پیدا نکرده و این احتمال را افزایش داد که فدرال‌رزرو بتواند تورم را بدون وارد‌کردن اقتصاد به رکود کاهش دهد. صورتجلسه 11 تا 12 ژوئن بانک‌مرکزی که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان‌داد که سیاستگذاران معتقدند که اقتصاد در چرخه کند‌شدن و فشارهای قیمتی در حال کاهش است. بانک‌مرکزی ایالات‌متحده از سال‌2022 به‌منظور مهار تورم، نرخ بهره خود را حدود 5.25واحد‌درصدی افزایش داده‌است اما به‌نظر می‌رسد که زمان فشار نرخ بهره بر بازارها در ماه‌های آتی پایان خواهد یافت و پاول نرخ را در ماه سپتامبر کاهش می‌دهد، اما هم‌اکنون این ارقام می‌تواند برای بایدن نگران‌کننده باشد. نظر‌سنجی‌ها گویای آن است که محبوبیت این مقام سیاسی- اقتصادی در حال کاهش است که این کارنامه اقتصادی نه‌چندان مطلوب او در سال‌های اخیر می‌تواند او را از دور انتخابات حذف کند.