4 copy

براساس گزارشی از بلومبرگ، مودیز در بیانیه‌ای چشم‌انداز خود را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد و در عین حال رتبه بلندمدت A1 را برای اوراق قرضه دولتی این کشور حفظ کرد. به گفته این آژانس، استفاده چین از محرک‌های مالی برای حمایت از دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی خطرات منفی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. این تغییر نظر زمانی اتفاق افتاده است که تعمیق آشفتگی بخش املاک چین باعث تغییر به سمت محرک‌های مالی شده است، به‌طوری که این کشور استقراض را به عنوان یک اقدام اصلی برای تقویت اقتصاد خود افزایش داده است. این مساله نگرانی‌ها را در مورد سطح بدهی چین افزایش داده است، درحالی که پکن در مسیر انتشار بی‌سابقه اوراق قرضه در سال جاری است.

چین در سال جاری برای مقابله با چالش‌های اقتصادی متعدد تلاش می‌کند و پکن تحت فشار برای مقابله با «کاهش رشد در بخش املاک کشور» و ‌«بحران بدهی در استان‌های ضعیف‌تر» و «کاهش سرعت رشد اقتصادی» است.  مودیز آخرین بار رتبه اعتباری چین را در سال 2017 از Aa3 به A1 تقلیل داده بود، چراکه احتمال افزایش شدید بدهی در کل اقتصاد و تاثیر آن بر امور مالی دولت وجود داشت. این تجدید نظر نخستین کاهش رتبه بدهی چین از سال 1989 بود.  براساس پیش‌بینی مودیز، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های 2024 و 2025 به 4درصد خواهد رسید. وزارت دارایی چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال جاری را 5 درصد اعلام کرده است.  شاخص شانگهای کامپوزیت چین روز سه‌شنبه 1.67درصد کاهش یافت و زیر سطح روانی 3 هزار واحد معامله شد.