این کشتی هوایی قبلا ۱۰ بار میان اروپا و آمریکا پرواز کرده بود. علت آتش گرفتن آن هنگام فرود، انفجار مخزن گاز هیدروژن به دلیل رعد و برق تشخیص داده شد. این کشتی هوایی در  سال ۱۹۳۶ ساخته شد. طول آن ۲۴۵ متر و سرعت افقی‌اش ۱۲۵ کیلومتر در ساعت بود که عرض اقیانوس اطلس را در ۶۵ ساعت طی می‌کرد.