یارانه انرژی

  • ۲۲ تجربه در اصلاح یارانه انرژی

    دنیای اقتصاد: مروری بر تجارب جهانی اصلاح یارانه‌ انرژی در ۲۲کشور جهان حاکی از آن است که موانعی پیش‌روی اصلاحات از جمله فقدان اطلاعات درخصوص حجم یارانه‌ها، عدم اعتبار دولت، نگرانی درخصوص اثرات معکوس حذف یارانه‌ها بر خانوارهای فقیر، در تضاد بودن اصلاحات با منافع گروه‌های بهره‌مند از وضعیت موجود و اثرات معکوس حذف یارانه‌های انرژی بر تورم، رقابت بین‌المللی و نوسانات قیمت داخلی انرژی و مسائلی از این دست، اجرای برنامه اصلاحات را در بسیاری از کشورها پرهزینه و چالش‌برانگیز ساخته است.
  • توهم دولتی حمایت بنزینی

    دنیای اقتصاد: یارانه انرژی ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده که معادل ۸۵ درصد درآمدهای نفتی کشور است. هرچند دولت با هدف عدالت اقتصادی یارانه انرژی می‌پردازد، اما در عمل این اقدام به بی‌عدالتی‌ها‌ دامن می‌زند. با این حال ثبت نشدن رقم یارانه انرژی در کنار عدم‌آگاهی‌بخشی نسبت به آثار سوء آن، موجب شده عموم جامعه ندانند که یارانه انرژی چگونه به کاهش بودجه عمومی دولت، نابرابری و ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود یا اینکه چگونه با تشویق به مصرف بیشتر سوخت آلودگی هوا را به‌دنبال دارد.

بیشتر