به گزارش «ایسنا» یوسف حجت با اشاره به برنامه ایجاد خیابان کامل در شهر تهران و با بیان اینکه مدیریت شهری به سمت توسعه این خیابان‌ها حرکت می‌کند، گفت: براساس طرح خیابان کامل، بخشی از خیابان تبدیل به پیاده‌رو خواهد شد، اما مسیر خودرو حذف نمی‌شود. در عین حال در این طرح عمده عرض معبر خودرویی به خودروهای عمومی اختصاص می‌یابد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در طرح خیابان کامل، فضای خیابان عمدتا به حمل‌ونقل عمومی اختصاص داده می‌شود و فضا برای تردد حمل‌ونقل شخصی تنگ‌تر می‌شود، گفت: قرار است هر منطقه یک خیابان را به‌عنوان خیابان کامل معرفی کند، اما هنوز در مورد این موضوع تصمیم‌گیری نشده و جانمایی صورت نگرفته است، اما خیابان‌های مطهری و بهشتی با توجه به عرض مناسبی که دارند، از گزینه‌های محتمل ایجاد خیابان کامل هستند.

وی با بیان اینکه براساس طرح خیابان کامل، پیاده‌روها تبدیل به محل‌های جذاب و با نشاط خواهند شد که تردد مردم در آن صرفا یک رفع تکلیف بی‌روح نبوده و عابران با فضای مکث روبه‌رو شده و سرگرمی‌های جذابی نیز در مسیرشان پیش‌بینی می‌شود، افزود: در مدیریت شهری جدید اولویت استفاده از عرصه‌های شهر به شهروندان اختصاص دارد، نه خودروها. از این رو طرح‌هایی برای کاهش عرصه در اختیار خودروها به نفع عابران پیاده کلید خورده است.

این مطلب برایم مفید است