به گزارش «دنیای اقتصاد» مشاوران املاک مناطق مختلف تهران، مهم‌ترین ویژگی بازار فروردین ماه سال جاری را سردرگمی متقاضیان مصرفی می‌دانند. به گفته آنها این گروه از متقاضیان حاضر در بازار که بخشی از آنها خانه‌اولی و بخشی دیگر مالکانی هستند که با هدف تبدیل به احسن کردن به بازار وارد شده‌اند، به دلیل شرایط فعلی بازار ناگزیر به تغییر گزینه انتخابی خود برای خرید ملک یا عقب‌نشینی از بازار شده‌اند.

در حال حاضر بخش زیادی از فروشندگان و سازندگان مسکن به دلیل نااطمینانی از شرایط بازار، از فروش ملک خود منصرف شده‌اند یا آنکه قیمت پیشنهادی خود را بسیار متفاوت از ارزش واقعی ملکی در مقطع کنونی اعلام می‌کنند. به گفته آنها این وضعیت درخصوص املاک نوساز و به اصطلاح کلید نخورده بیشتر از سایر گروه‌های سنی املاک مشاهده می‌شود. به‌طوری که می‌توان گفت قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده برای املاک نوساز حتی در مناطق مصرفی و جنوبی شهر در محدوده قیمت‌های قرمز رنگ(یعنی بسیار بالاتر از قیمت میانگین آپارتمان‌های مشابه در یک منطقه از شهر) قرار دارند.

در وضعیت کنونی فقط مالکانی که امکان خرید واحد مناسب داشته‌اند یا سازندگانی که خواهان آغاز پروژه جدید ساختمانی هستند برای معامله ملک خود اقدام می‌کنند. نکته مهمی که از دیدگاه مشاوران املاک درخصوص وضعیت قیمت‌گذاری آپارتمان‌های نوساز عنوان می‌شود، اینکه تعیین قیمت‌های غیرواقعی و نامتناسب با ارزش واحد مسکونی به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی به معنی رسوب فایل عرضه شده حداقل برای چندماه آتی خواهد بود. در جدول نبض بازار امروز قیمت‌های پیشنهادی بخشی از فایل‌های ارائه‌شده به ویژه املاک نوساز در محدوده قرمز رنگ قرار دارند.

 

07-03