بخشنامه پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و رعایت دقیق اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی در ساخت‌و‌سازها خطاب به استانداران سراسر کشور، در اجرای تکالیف وزارت کشور در ماده ۹۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۹۶) و تکالیف استانداران در تبصره ۳ ذیل ماده ۸۰ این قانون، مبنی بر صدور احکام شهرداران، صادر شده است. در این بخشنامه، ضمن ارسال نامه شماره ۲۰۰-۲۰۸۷۵۲-۲۳۰-۹۰۰۰ مورخ ۲۳-۱۱-۹۶ رئیس دیوان عدالت اداری با موضوع «تخلفات ساختمانی» از استانداران خواسته شده، دستور دهند مستند به ماده صد قانون شهرداری، مراقبت دقیق و پیشگیری لازم جهت جلوگیری از وقوع هر گونه تخلفات ساختمانی و رعایت دقیق اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی در ساخت‌و‌سازها مندرج در تبصره یک ماده صد قانون به شهرداران و به اعضای کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌های استان تأکید شود.

این بخشنامه در ادامه از استانداران می‌خواهد؛ بر اجرای تکالیف مهندسین ناظر در تبصره ۷ ماده صد قانون مذکور و مصرح در مواد ۱۳ تا ۱۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب ۱۳۸۴) مبنی بر نظارت مستمر و دقیق بر عملیات اجرایی ساختمان و همچنین تکلیف مأموران شهردای درخصوص نظارت بر ساخت مطابق پروانه، کنترل مضاعف صورت پذیرد. در پایان این بخشنامه از سوی معاون وزیر کشور به استانداران ابلاغ می‌شود؛ درخصوص رسیدگی به تخلف و قصور هر کدام از عوامل اعلام شده، حسب قانون، ارجاع لازم به شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان، هیات‌های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی، به‌عمل آورند.