به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابتدا اعلام شد بازپرداخت وام ۵۵۰میلیون تومانی به‌‌صورت پلکانی خواهد بود، در این صورت متقاضیان باید در یک دوره ۲۰ساله برای وام ۵۵۰ میلیون تومانی ۲ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۴۵۵‌هزار تومان پرداخت می‌‌کردند، از این رقم حدود یک میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان سود تسهیلات بود. دی‌‌ماه سال گذشته و پس از انتقادها به اقساط بالای این وام، مدیرعامل صندوق ملی مسکن از کاهش اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به ۵میلیون تومان خبر داد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی افزود: قرار بر این شده است که اقساط وام نهضت ملی مسکن پلکانی شود؛‌‌ در این صورت وام‌‌گیرنده در ماه‌‌ها و سال‌های ابتدای دوره بازپرداخت تحت فشار ـ اقساط بالا ـ قرار نمی‌گیرد، بر این اساس در دو سال ابتدایی بازپرداخت، اقساط حداکثر ماهانه ۵ میلیون تومان است تا در توان متقاضیان نهضت ملی مسکن باشد. پس از دو سال نیز، اقساط به‌‌صورت پلکانی دریافت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همان‌‌گونه که اشاره شد در آخرین جلسه شورای‌‌عالی مسکن به‌‌ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن مصوب شد. با اجرایی شدن این مصوبه اقساط وام در دوره ۲۰ساله و بازپرداخت ساده ماهانه حدود ۱۲ میلیون و ۳۵۰‌هزار تومان خواهد بود. کل بازپرداخت وام مذکور نیز حدود ۳ میلیارد تومان خواهد بود. در پایان قسط دویست و چهلم (ماه ۱۲ سال بیستم) متقاضی ۲میلیارد و ۱۶۳میلیون و ۱۵۸‌هزار تومان سود تسهیلات را پرداخت کرده است./ تسنیم