آرشیو روزنامه شماره ۴۷۴۵ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۷۴۵

  • محلی‌گرایی و تضعیف دولت -کشور

    دکتر روح‌الله اسلامی
    ناسیونالیسم اندیشه سیاسی مدرن برای کشورهای اروپایی بود تا بتوانند از زیر سایه قرون وسطی و سلطه امپراتوری‌های کلاسیک بیرون آیند. ایجاد مرزهای جدید، ملت یکدست و دولت دارای حاکمیت در قلمروهای ملی مدرن شکل گرفت. همین‌طور کشورهای در حال توسعه از هند تا مصر و مجموعه کشورهای جدا شده از امپراتوری عثمانی برای استقلال سیاسی و ایجاد دولت کشور جدید به عناصر ملی‌گرایی به‌صورت ساختگی نیاز داشتند.

بیشتر