آرشیو روزنامه شماره ۴۷۴۱ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۷۴۱

  • خطر «شبه‌کارشناس»ها

    امیر سلیمی
    «زیبا، همه، زشت آمدست و زشت، زیبا، در این هوای پرمه و پردود بگشاییم پرها» این جملات بیش از ۴۰۰ سال عمر دارد. جملاتی که از زبان جادوگران در ابتدای فصل اول نمایش مکبث شاهکار به یاد‌ماندنی شکسپیر بیان می‌شود. شکسپیر با این جملات به دنبال آن است که نشان دهد وقتی درست و نادرست با هم آمیخته یا روایت‌ها نصفه و نیمه بیان شود، می‌تواند چه فاجعه‌ای بیافریند.

بیشتر