آرشیو روزنامه شماره ۴۶۶۸ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۶۶۸

  • لزوم هوشیاری نسبت به موج نقدینگی

    حمید آذرمند
    آمار ماهانه نرخ تورم نشان از کاهش شتاب تورم در دو ماه گذشته دارد و شواهد میدانی نیز حاکی از ثبات نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر است. سوال این است که آیا می‌توان به اتکای شواهد مذکور، نوید بازگشت ثبات به اقتصاد کشور را داد و آیا می‌توان اقتصاد کشور را در آستانه ورود به شرایط عادی دانست؟

بیشتر