آرشیو روزنامه شماره ۴۶۵۲ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۶۵۲

  • شکست دولت یا شکست بازار؟

    دکتر علی سعدوندی
    انحصارها همیشه نقش منفی در اقتصاد ایفا نمی‌کنند. بدون اعطای قدرت انحصاری به مدت محدود به نوآوران، انگیزه کافی برای رشد و توسعه محصولات و خدمات جدید فراهم نخواهد شد. اگر همچنان شاهد عرضه محصولات دانش‌بنیان جدید هستیم، علت آن است که پدیدآورندگان ایده‌های جدید امیدوارند برای مدت معینی از عواید حاصل از ابداعات خود بهره‌مند شوند.

بیشتر