آرشیو روزنامه شماره ۴۵۷۸ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۵۷۸

  • قیمت‌گذاری و «ظرفیت نظارتی»

    دکتر حمید قنبری
    کسانی که معتقدند می‌توانند کالاها را قیمت‌گذاری کنند و بر آن قیمت‌گذاری نظارت کنند، فارغ از منطق اقتصادی و به فرض محال که این نظارت در مدیریت قیمت‌ها اثربخش است، یک مساله مهم در حوزه اجرایی را در نظر نمی‌گیرند و آن مساله مهم چیزی نیست جز «ظرفیت نظارتی.» مقصود از ظرفیت نظارتی هم به ساده‌ترین بیان این است که ظرفیت دولت برای نظارت بر دستگاه‌ها چقدر است؟

بیشتر