آرشیو روزنامه شماره ۴۵۴۳ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۵۴۳

  • تحریم بانکی مهاجران؛ چرا؟

    حمیدرضا رضایی
    در جهان امروز، مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت در کره زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مساله ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ٨٨‌ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و ۲۲ درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود.

بیشتر