آرشیو روزنامه شماره ۴۴۹۱ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۴۹۱

  • الاکلنگ صادراتی

    دکتر فرخ قبادی
    کسانی که با صادرات آشنایی دارند می‌دانند یافتن بازاری مناسب برای تولیدات، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها (به میل خود یا تحت فشار) تمایل چندانی برای واردات از کشور ما ندارند، چه اندازه دشوار است. باید به گوشه و کنار جهان، سر کشید و شرکتی را یافت که مایل به خرید از ما باشد، کیفیت و قیمت محصول ما را قبول کند، در پرداخت وجه معامله مشکلی نداشته باشد و به گفته‌های ما اعتماد کند.

بیشتر