آرشیو روزنامه شماره ۴۴۴۹ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۴۴۹

  • آقای روحانی شما چرا؟

    رضا خسروشاهی
    ۱- قسمتی از سخنان رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۲ مهر ماه در دانشگاه تهران، مربوط به نحوه بیان انتقادات نسبت به عملکرد دولت و ارائه راهکارهای اقتصادی برای بهبود آن است. در این سخنان، رئیس‌جمهور با بیان چند استدلال، خواستار آن شده‌اند که نقدها به‌صورت خصوصی و مثلا‌ با ارسال نامه به ایشان انجام شود و از طرح برخی مباحث در فضای عمومی پرهیز شود.

بیشتر