شماره روزنامه ۴۵۵۲
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۴۱۶ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۴۱۶

  • در اهمیت مدیریت انتظارات

    فرهاد خان‌میرزایی
    دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در شرایطی آغاز شده است که طی دو دهه گذشته حداقل در دو مقطع مشخص، انتظارات قابل‌توجهی در آحاد اقتصادی نسبت به بهبود در وضعیت معیشتی ایجاد شد که برای گروه‌های قابل‌توجهی از مردم این انتظارات ما به ازای مشخص و ملموسی پیدا نکرد. مقطع اول سال‌های دهه ۸۰ و پس از افزایش قابل‌توجه قیمت نفت است.

بیشتر