آرشیو روزنامه شماره ۴۳۹۳ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۳۹۳

  • پیشنهادهایی در مورد بازار ثانویه ارز

    علی ابراهیم‌نژاد فرشاد حق‌پناه
    به‌نظر می‌رسد تعمیق بازار ثانویه به‌عنوان راهکاری برای مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گرفته است. این اقدام را - هرچند دیرهنگام- اما اگر به معنای پذیرش سازوکار بازار برای تخصیص منابع ارزی و تعیین قیمت ارز در اقتصاد باشد، باید به فال نیک گرفت. در عین حال، موفقیت هر ابزار و بازار مالی در گرو طراحی صحیح و دقیق جزئیات سازوکارهای مربوط به آن بازار است که در علم مالی تحت عنوان ریزساختار بازار۱ از آن یاد می‌شود.

بیشتر