آرشیو روزنامه شماره ۴۳۹۴ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۳۹۴

  • اقتصاد آزاد و منافع عمومی

    دکتر موسی غنی‌نژاد
    اندک دقتی در منطق حاکم بر اقتصاد بازار آزاد رقابتی به روشنی معلوم می‌دارد که عملکرد آن در جهت تامین منافع عمومی است؛ چراکه در چنین بازاری موفقیت هر بازیگر اقتصادی در این است که بیشتر از رقبای خود رضایت مصرف‌کنندگان (عامه مردم) را برآورده سازد. این گزاره پارادایم اصلی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر