شماره روزنامه ۴۵۵۳
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۳۹۰ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۳۹۰

  • چه کسی مقصر این وضعیت است؟

    رضا خسروی
    این روزها نمایندگان مجلس، در قامت مدعی دولت ظاهر شده‌اند. روزی نیست که نمایندگان دولت و به‌طور خاص بانک مرکزی را به مجلس فرانخوانند و از آنها جویای چرایی وضع بازار سکه و ارز نشوند؟ جان کلام سوال هم این است که چرا وضع بازار چنین و چنان شده است؟ نمایندگان وضعیت فعلی را ناشی از سوء تدبیر دولت می‌دانند و تاکید دارند باید چاره‌ای برای این مشکلات اندیشیده شود.

بیشتر