آرشیو روزنامه شماره ۴۳۸۴ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۳۸۴

  • ارز و رئیس‌کل جدید

    دکتر پویا جبل‌عاملی
    تا زمانی که رویکرد دولت به طور عام و شخص رئیس‌جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولویت‌های ارزی و مکانیسم بازار تغییر نکند، جابه‌جایی در مقام ریاست بانک مرکزی نمی‌تواند به اصلاح وضعیت ارزی منجر شود. درواقع در چارچوب رویکرد کنونی، رئیس‌کل جدید قدرت مانور بالایی ندارد. حجم مداخلات دولت در تصمیمات کارشناسی این حوزه به حدی است که امید ناچیزی برای اصلاح وجود دارد.

بیشتر