آرشیو روزنامه شماره ۴۳۶۳ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۳۶۳

  • اهمیت FATF در پازل تحریم‌ها

    رضا خسروی
    مخالفان همکاری با FATF می‌گویند همکاری با FATF و ارائه اطلاعات به آن، باعث می‌شود اطلاعات نهادها و سازمان‌های حساس ایران که هم‌اکنون در اختیار ‌آمریکا نیست، در اختیار آمریکا قرار بگیرد و سپس، آن بخش‌های اقتصاد کشور تحریم شوند.

بیشتر