آرشیو روزنامه شماره ۴۳۵۱ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۳۵۱

  • رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی

    دکتر مهدی فیضی
    دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در مقاله «اقتصاد در برابر سیاست: دام‌های توصیه سیاستی» در نشریه چشم‌اندازهای اقتصادی نشان می‌دهند که در مطالعات سیاست‌گذاری اقتصادی، سیاست عموما از صحنه غایب بوده انگار که اقتصاد خوب همان سیاست خوب است؛ درحالی‌که نه تنها هزینه-فایده‌های اقتصادی بلکه پیامدهای سیاسی سیاست‌ها را نیز باید در نظر داشت.

بیشتر