علی جدی افزود: شیوه کنونی کشف قیمت و عرضه خودرو در بورس خود به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده و علاوه بر آن هنوز وضع خودروهای مازاد بر عرضه در بورس مشخص نیست.  او افزود: اشکال آن است که وقتی قیمت تمام‌شده یک خودرو مثلا ۳۰۰ میلیون تومان است، چرا باید این خودرو با کشف قیمت غیر‌واقعی پس از عرضه در بورس، بیش از ۴۰۰میلیون تومان به فروش برسد. نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: درواقع با این روند به قیمت‌های حاشیه بازار رسمیت داده می‌شود. در شرایطی که عرضه خودرو در بورس کم و منحصر به برخی مدل‌ها بوده و شاهد پیشی گرفتن تقاضا از عرضه هستیم، قیمت کشف‌شده واقعی نیست، و زمانی که عرضه خودرو یا سایر کالاها مازاد بر تقاضا باشد می‌‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود. در‌واقع در این حالت است که مصرف‌کننده، تعیین‌کننده قیمت واقعی می‌شود.