حسین کاظمی طرقی با بیان اینکه هدف اصلی قراردادهای اتوخدمت پرداخت سود ماهانه به مشتریان بوده و این سود تا ۲۸ درصد نیز محاسبه می‌شد، اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: در زمان انعقاد این قراردادها باید تاریخ تحویل خودرو مشخص می‌شد، البته بسیاری از این قراردادها دارای تاریخ مشخص هستند و دعوت‌نامه‌ها براساس این تاریخ‌ها ارسال می‌شد. وی ادامه داد: قبلا بسیاری از مشتریان با تمدید قرارداد خود، تمایلشان را نسبت به ادامه دریافت سود ماهانه اعلام می‌کردند؛ ولی با افزایش قیمت خیلی از مشتریان خواستار دریافت خودرو شدند.

معاون بازاریابی و فروش سایپا با بیان اینکه هر کدام از مشتریان با پرداخت ۵ تا ۱۰ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان قرارداد اتوخدمت را منعقد کرده بودند، افزود: طبق تصمیم‌گیری که در گروه سایپا انجام شد، مقرر شد به ازای هر کد ملی یک خودرو با قیمت قبل به مشتری تحویل داده شود و درمورد بقیه قراردادهایی که با یک کد ملی ثبت شده است نیز باید الحاقیه قرارداد منعقد شود.

به گفته وی، در این فرآیند اگر مشتری خواستار تحویل خودرو بیش از یک دستگاه باشد، می‌تواند این خودروها را با قیمت روز و تحویل ۹۸ دریافت کند. وی گفت: خودروهای تحویلی براساس آنچه در قرارداد معرفی شده تعیین و در مورد خودروهایی که تولید نداریم نیز محصولات دیگر جایگزین می‌شوند. معاون بازاریابی و فروش سایپا اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: افرادی که الحاقیه قرارداد را امضا کنند، تنها یک خودرو را با قیمت قبل تحویل خواهند گرفت. وی با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۴۰ هزار قرارداد در این مورد هنوز تعیین تکلیف نشده است، گفت: این تعداد قرارداد به ۱۰ هزار نفر اختصاص دارد که ۷ تا ۸ هزار نفر آنها واسطه هستند. کاظمی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: برخی افراد بیش از هزار قرارداد منعقد کرده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند