نفر اول آخرین نظرسنجی ایسپا کیست‌؟: یافته‌های موج جدید نظرسنجی انتخاباتی ایسپا، که در روزهای ۲ و ۳ تیرماه به روش حضوری و با اندازه نمونه ۴۰۵۷ نفر در سراسر کشور‌(شهر و روستا) اجرا شده نشان می‌دهد تغییر محسوسی در میزان مشارکت مردم در انتخابات نسبت به موج قبل‌(۲۹ و ۳۰ خردادماه) رخ نداده است. به‌طوری که میزان مشارکت قطعی از ۴۲.۵ درصد در موج قبلی به ۴۳.۹ درصد در نظرسنجی حاضر رسیده است. داده‌های سه موج اخیر نظرسنجی‌های انتخاباتی ایسپا، نشان می‌دهد بر خلاف میزان مشارکت، آرای احتمالی سه نامزد پر‌طرفدار انتخابات ریاست‌جمهوری در جدیدترین نظرسنجی ایسپا در ۲ و ۳ تیر ماه، نسبت به موج‌های قبلی، با تغییر همراه بوده است. این تغییر برای پزشکیان، روند صعودی را طی می‌کند که نسبت آرای ایشان از ۱۹.۸ درصد در موج قبلی به ۲۴.۴ درصد در نظرسنجی حاضر افزایش یافته است. این در حالی است که نسبت آرا‌ی دو نامزد دیگر یعنی آقای جلیلی و قالیباف با کاهش مواجه شده است؛ نسبت آرای سعید جلیلی از ۲۶.۲درصد در موج قبلی به ۲۴ درصد در نظرسنجی حاضر کاهش داشته است. این کاهش برای قالیباف نیز اتفاق افتاده است و آرای وی از ۱۹ درصد در موج قبلی به ۱۴.۷ درصد در این موج تنزل یافته است.‌/دنیای اقتصاد