جلیلی از ضرورت تغییر مناسبات غلط در روابط سیاسی گفت

سعید جلیلی شنبه شب در برنامه بدون تعارف سیما گفت: برخی از مناسبات غلط در روابط سیاسی شکل گرفته است و باید عوض شود و برای انجام همه این موارد ممکن است برخی ناراحت شوند. اگر بخواهیم انحصار را در یک زمینه اقتصادی بشکنیم یا بر اساس شایستگی‌ها افراد را به کار بگیریم، مطمئنا مشکل خواهد بود./تسنیم