افزایش میزان عدم مشارکت قطعی در انتخابات؟

یکی از مراکز نظرسنجی در آخرین نظرسنجی خود که به روش حضوری در سراسر کشور در سه موج طی روزهای ۲۰، ۲۴ و ۳۰ خرداد انجام داده است، از ثبات نسبی در میزان نهایی مشارکت خبر داده است. این نظرسنجی روز ۳۰خرداد با جامعه آماری ۴۵۴۵ نفر صورت گرفته است. براساس این گزارش مجموع میزان مشارکت قطعی و احتمالی در این سه موج به ترتیب ۵۱.۷، ۵۲.۱ و ۵۰.۱ بوده که ثبات تقریبی در محدوده مشارکت ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین این نظرسنجی نشان می‌دهد میزان عدم مشارکت قطعی در انتخابات از ۲۰خرداد تا ۲۴خرداد افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این نظرسنجی طی ۲۰خرداد نشان می‌دهد میزان مرددها ۱۴.۹ درصد و عدم مشارکت قطعی ۲۸.۷ درصد بوده است.

ولی ۲۴ خرداد، پس از اعلام اسامی نامزدها از سوی شورای نگهبان، ۳ درصد از میزان تردید کاسته شده و به میزان عدم مشارکت قطعی افزوده می‌شود، چنان که تردید به ۱۱.۷ درصد کاهش، ولی عدم مشارکت قطعی به ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است. براساس آخرین نظرسنجی نیز از میزان تغییر آرای نامزدها از ۲۴ تا ۳۰ خرداد، به ترتیب سعید جلیلی از ۲۳.۷به ۱۶.۲درصد، مسعود پزشکیان از ۱۳.۷به ۱۹.۸ درصد، محمدباقر قالیباف از ۱۵.۳ به ۱۹ درصد، امیرحسین قاضی‌زاده از ۲.۴ به ۲.۶درصد، علیرضا زاکانی بدون تغییر ۲ درصد و مصطفی پورمحمدی از ۰.۸ به ۰.۹درصد تغییر داشته است‌. به این ترتیب به نظر می‌رسد آرای جلیلی و دیگر نامزدها رشد داشته است‌. در این زمینه بیشترین رشد در بازه زمانی مذکور متعلق به مسعود پزشکیان با ۶ درصد رشد و سپس، قالیباف با ۴ درصد رشد بوده است. در حالی که آرای جلیلی کمتر از ۳ درصد افزایش یافته است./دنیای اقتصاد