اما افزایش قیمت‌ها بالاخره چرخ تولید را تا حدودی در خودروسازی‌های کشور به تحرک واداشت؛ به‌طوری‌که طبق داده‌های دو شرکت خودروساز به بورس در دی‌ماه سال‌جاری ایران‌خودرو با تولید ۲۲ هزار و ۳۴۵ دستگاه انواع محصولات خود به رشد ۸/ ۵ درصدی رسیده، این در شرایطی است که شرکت مذکور در آذرماه در مجموع ۲۱ هزار و ۱۱۲ دستگاه خودرو تولید کرده بود. مقایسه آماری دی و آذرماه این شرکت گویای رشد تولید هزار و ۲۳۳ دستگاهی ایران‌خودرو است. اما در سایپا اتفاقات بهتری رخ داده به‌طوری‌که دومین خودروساز بزرگ کشور در دی‌ماه در مجموع ۱۶ هزار و ۴۶۸ دستگاه انواع محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کرده است. این در حالی است که این شرکت در آذرماه سال‌جاری ۱۱ هزار و ۳۳۰ دستگاه خودرو تولید کرد. بنابراین شرکت سایپا توانسته در دی‌ماه سال‌جاری به نسبت آذر، مجموع تولیدات خود را ۵ هزار و ۱۳۸ دستگاه و در نهایت ۴۵ درصد افزایش دهد. دومحصول پراید و تیبای این شرکت در مجموع ۱۵ هزار و ۱۳۵ دستگاه از حجم تولیدات سایپا در دی‌ماه را به خود اختصاص داده‌اند؛ درحالی‌که این دو خودرو در ماه گذشته در مجموع ۹ هزار و ۹۴۶ دستگاه تولید داشته‌اند. پارس‌خودرو نیز رکورد تولید را در دی‌ماه شکسته این در شرایطی است که شرکت یادشده طی چهار پنج ماه گذشته در پایین‌ترین سطح به تولید خود ادامه داده است. به این ترتیب این شرکت در دهمین ماه از سال‌جاری در حالی ۹ هزار و ۲۸ دستگاه از محصولات خود را در کارخانه تکمیل کرده ‌که در آذرماه سال‌جاری مجموع تولید این شرکت ۵ هزار و ۲۰۹ دستگاه بوده است. با این حساب پارس‌خودرو توانسته در دی‌ماه به نسبت آذرماه امسال، ۳ هزار و ۸۱۹ دستگاه بیشتر خودرو تولید کند و رکورد ۴۷ درصدی را بشکند.