بر این اساس بعد از اخبار مربوط به نقض برجام از سوی آمریکا، برخی از تولید‌کنندگان به‌خصوص خودروسازان بخش خصوصی سایت فروش خود را بستند تا تکلیف ادامه کار با شرکای خارجی خود را بدانند. بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها شرکت‌های خارجی برای تولید در ایران پا پیش گذاشتند حال آنکه با نقض برجام مشخص نیست که ادامه فعالیت این شرکت‌ها با طرف ایرانی چگونه خواهد بود. در هر صورت آنچه در شرایط فعلی پیش روی این شرکت‌ها قرار دارد افزایش قیمت دوباره است؛ به‌طوری‌که اخبار از گوشه و کنار حکایت از آن دارد که خودروسازان به‌خصوص تولید‌کنندگان بخش خصوصی به واسطه خروج آمریکا از برجام در تدارک افزایش قیمت دوباره هستند. در این زمینه یک کارشناس بازار خودرو عنوان می‌کند که با وجود افزایش قیمتی که خودروسازان به بهانه نوسانات ارزی طی ۲۰ روز گذشته بر محصولات تولیدی خود اعمال کردند، باز هم کم‌و‌بیش تقاضا در بازار وجود داشت، این در شرایطی است که با پیش‌بینی خروج برخی از شرکت‌های خودروساز به‌واسطه ترس از تحریم آمریکا، مشتریان بار دیگر برای امان ماندن از افزایش قیمت دوباره به بازار هجوم آورده‌اند.