سازمان بورس در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای کنترل نرخ اوراق اسناد خزانه (اخزا) انجام داده که این موضوع به کاهش عرضه چشمگیر اسناد خزانه و تعدیل انتظار فعالان بازار از عرضه گسترده آن و همچنین معامله اوراق اسناد خزانه با نرخ‌های متعادل‌تر و در نهایت افزایش تقاضا برای این نوع اوراق در صندوق‌ها منجر شده است.این گزارش می‌‌‌افزاید؛ همزمان با این رویداد، بانک‌مرکزی هم در چارچوب اجرای عملیات بازار باز، اعلام کرد که در بازار بین‌بانکی، به تزریق ۱۹همت به بازار پولی اقدام کرده است. دیروز در محافل کارشناسی بازار سرمایه، از این آمار به تغییر جهت سیاستگذار پولی، به سمت اعمال سیاست‌های انبساطی، تعبیر شد. بازار بین بانکی، بخشی از بازار پول و محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک‌ها برای یکدیگر است. در این بازار ابزار توافق‌نامه بازخرید (ریپو) از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال، بانک مرکزی این هفته با تزریق ۱۹همت پول از طریق قراردادهای بازخرید، بزرگ‌ترین تزریق پول در عملیات بازار باز سال‌جاری را رقم زد که در سال ۱۴۰۳ رکورد به حساب می‌‌‌آید. به باور فعالان بازار سرمایه، اتفاق رخ‌داده نشان می‌دهد که بانک‌مرکزی سیاست انقباضی را کنار گذاشته و با افزایش سررسید ریپو تلاش دارد فشار بر بازار بین بانکی را بدون افزایش بیشتر عرضه منابع، کاهش دهد.