جهش نرخ تورم ماهانه

مرکز آمار ایران گزارش تورمی تیرماه را منتشر کرده است. براساس این گزارش میزان شاخص بهای مصرف‌کننده در نخستین ماه تابستان به عدد ۴/ ۱۲۱ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۴/ ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. به بیان دیگر نرخ تورم ماهانه در تیرماه به سطح ۴/ ۴ درصد رسیده است که یک رقم قابل‌توجه نسبت به ماه‌های قبل به نظر می‌رسد. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه خرداد ماه تنها ۷/ ۱ درصد گزارش شده بود. مرکز آمار ایران علاوه بر ارائه آمار کلی تورم، آمار نرخ تورم در مناطق شهری و مناطق روستایی را نیز به تفکیک منتشر می‌کند. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی تنها در خصوص تورم شهری است.

آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه شهری در تیرماه رقمی معادل ۶/ ۴ درصد گزارش شده است، حال آنکه در خرداد رقم مورد بررسی ۷/ ۱ درصد بوده است. همچنین براساس آمارهای منتشر شده نرخ تورم روستایی در تیرماه ۲/ ۳ درصد ثبت شده که این رقم نیز برای تورم روستایی در خرداد ماه ۷/ ۲ درصد بود. از این آمار می‌توان دو نتیجه گرفت: نخست اینکه دلیل بالا رفتن تورم ماهانه در تیرماه، به دلیل تغییر قیمت‌ها در مناطق شهری بوده است که به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. نکته دوم این موضوع است که تغییر تورم ماهانه شهری در تیرماه با سرعت بیشتری نسبت به تورم ماهانه روستایی به وقوع پیوسته است. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ماهانه دهک دهم (پردرآمدترین) در تیرماه ۷/ ۴ درصد و تورم ماهانه دهک اول (کم‌درآمدترین) به میزان ۱/ ۴ درصد بوده است.

  فاصله گرفتن تورم از سطح تک‌رقمی

روند افزایشی نرخ تورم در آمار نقطه‌به‌نقطه نیز قابل مشاهده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تغییر شاخص مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل است. تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۸/ ۱۳ درصد گزارش شده که این رقم در خرداد ماه ۲/ ۱۰ درصد ثبت شده بود. در خرداد ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از فاز تک‌رقمی خارج شد و حال آمار تیرماه نشان می‌دهد که نرخ تورم فاصله قابل‌توجهی از سطح تک‌رقمی گرفته است. نکته قابل‌توجه این است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه در مناطق شهری بیشتر گزارش شده و در سطح ۱۴ درصد قرار گرفته است. تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق روستایی نیز در تیرماه در سطح ۷/ ۱۲درصد ثبت شده است.

اگرچه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از سطح تک‌رقمی فاصله گرفته، اما نرخ تورم ۱۲ماهه یا نرخ تورم متوسط هنوز در سطح تک‌رقمی قرار دارد، اما اگر نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، در ماه‌های آینده روند مشابه دو ماه اخیر را طی کند، در نهایت نرخ تورم متوسط نیز در دو ماه آینده از سطح تک‌رقمی خارج خواهد شد. برخی از کارشناسان معتقدند نرخ تورم در ماه‌های آتی تا پایان سال افزایش خواهد یافت و این موضوع گریزناپذیر است، اما در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند برنامه جامعی برای تغییر انتظارات تورمی داشته باشند، این روند با شتاب همراه شد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم متوسط در تیرماه به رقم ۷/ ۸ درصد رسیده که نسبت به خردادماه ۵/ ۰ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم متوسط مناطق شهری در تیرماه ۸/ ۸ درصد گزارش شده که این رقم نیز نسبت به ماه قبل ۶/ ۰ واحد درصد رشد را ثبت کرده است. نسبت به این دو رقم نرخ تورم متوسط روستایی کمتر بوده و رقم معادل ۲/ ۸ درصد را ثبت کرده است. افزایش نرخ تورم روستایی در یک ماه به میزان ۳/ ۰ واحد درصد بوده است.

  موتور تورم در تیرماه

تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، در گزارش مرکز آمار ایران دارای ضریب اهمیت ۶۴/ ۲۶ است و به بیان دیگر حدود یک چهارم وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیرماه ۶/ ۲ درصد بوده که کمتر از حد متوسط بوده است.

در بین خوراکی‌ها گوشت قرمز و گوشت ماکیان، دارای تورم ماهانه ۵/ ۲ درصدی، میوه و خشکبار دارای تورم ماهانه ۷/ ۳ درصدی، چای، قهوه و آب میوه نیز دارای تورم ماهانه ۵/ ۴ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه این است که نرخ تورم میوه و خشکبار نسبت به سال قبل ۳۰ درصد و گوشت قرمز و گوشت ماکیان نیز رشد ۵/ ۱۶ درصدی را ثبت کرده است. به‌نظر می‌رسد موتور محرک تورم در تیرماه، گروه مسکن بوده است. گروه مسکن حدود یک سوم وزن کل شاخص بهای مصرف‌کننده را در اختیار دارد. در تیرماه نرخ تورم ماهانه مسکن و نرخ تورم ماهانه اجاره به میزان ۲/ ۶ درصد گزارش شده است. همچنین سطح قیمت مسکن و اجاره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵ درصدی را ثبت کرده است.

13 (3)