وقت ادای دین

این شاید کم‌‌‌‌هزینه‌‌‌‌ترین، ولی امیدبخش‌‌‌‌ترین اقدام شما باشد. در گام بعدی مهم‌ترین تصمیمات شما، تیم‌‌‌‌ سیاست خارجی و ‌‌‌‌تیم اقتصادی هستند که هماهنگ با هم بتوانند گره از کلاف سردرگم اقتصاد بگشایند.  درست است که اصلاح وضعیت معیشتی مردم در گرو ثبات سیاسی و‌‌‌‌ اقتصادی است؛ اما توجه ویژه مالی در مورد معلمان، پرستاران، کارمندان و ‌‌‌‌کارگران زحمتکش می‌‌‌‌تواند امیدهای ازدست‌رفته این گروه را بازگرداند.  شروع مذاکرات با تمرکز بر نیازهای حیاتی بخش بهداشت و ‌‌‌‌درمان، خصوصا دارو و‌‌‌‌ سپس واردات ماشین‌‌‌‌آلات و ‌‌‌‌کالاهای سرمایه‌‌‌‌ای نیز انتخاب‌‌‌‌های بجا و معقولی است.