شماره روزنامه ۴۲۷۱
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۲۷۱ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۲۷۱

 • امنیت غذایی

  امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه‌هایی مهم و کاربردی هستند که امروزه در اسناد توسعه‌ای به آن پرداخته شده و از سوی مسوولان و سیاست‌گذاران به کار گرفته می‌شود.
 • ریسک تغذیه و توسعه یافتگی

  مرتضی اسدی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی جراردو اوترو عضو هیات علمی دانشگاه SFU کانادا
  طی مراحل گذار توسعه اقتصادی و اجتماعی، رژیم تغذیه و ماهیت امنیت غذایی در معرض تغییرات قرار گرفته است. در کشورهای توسعه نیافته، فقر عرضه مواد غذایی یک چالش جدی برای امنیت غذایی محسوب می‌شود ولی در کشورهای با درآمد متوسط و بالا در فرآیند نوسازی، تغییر در رژیم غذایی جدید می‌تواند چالش متفاوتی در افزایش ریسک تغذیه ایجاد کند و نوع تهدید غذایی از گرسنگی به بد غذایی تغییر ماهیت یابد.
 • تعریف شاخص‌های سه‌گانه

  فائو
  امنیت غذایی تعبیری انعطاف‌پذیر است. نمودهای مختلف آن را در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در زمینه‌های سیاست‌گذاری و سایر حوزه‌های مرتبط می‌توان مشاهده کرد. حتی تا یک دهه قبل، چیزی حدود ۲۰۰ تعریف مختلف برای آن وجود داشت. به همین خاطر در تحقیقات مرتبط، هرگاه که موضوعاتی پیرامون این مساله طرح می‌شود، در ابتدا تعریف خود را از امنیت غذایی ارائه می‌دهند. اما با این وجود موضوع کاملا مشخص این است که دایره تعریف امنیت غذایی روز به روز گسترده‌تر شده و پیچیدگی‌های بیشتری را درون خود جای داده است.
 • آینده مبهم آفریقا

  ماروین پیس سازمان بین‌المللی افق آینده
  کشمکش‌ها، خشکسالی و آفت پاییزی که از آمریکای جنوبی آمده است، مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند تیشه به ریشه امنیت غذایی آفریقا در سال ۲۰۱۸ بزنند. دور از ذهن است که آفت پاییزی از قاره ریشه‌کن بشود و تهدید مزارع کشاورزی ادامه خواهد داشت، اما با مدیریت متناسب با اوضاع و احوال آفریقا، می‌توان تهدید را به حداقل رساند. ادامه تحقیقات و توسعه محصولاتی که کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و اغلب از آنها چشم‌پوشی شده است و انتخاب انواع گوناگونی از محصولات که در شرایط خشکسالی مقاوم‌تر هستند، گسترش آبیاری مدرن و مکانیزاسیون، به بهبود امنیت غذایی در سرتاسر آفریقا کمک خواهد کرد.

بیشتر