بذرافشان تصریح کرد: قیمت سکه طرح جدید در طول سال گذشته، ۲۷ درصد افزایش یافت که معادل ۷ میلیون و ۷۰ هزار تومان بود. آخرین قیمت سکه طرح جدید در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: قیمت سکه طرح قدیم از ابتدا تا انتهای سال گذشته ۲۸.۵درصد افزایش یافت که معادل ۸ میلیون تومان بود و آخرین قیمت این سکه روی رقم ۳۶ میلیون تومان ماند. او اضافه کرد: قیمت نیم‌سکه در طول سال گذشته ۲۵ درصد معادل ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت و آخرین قیمت آن ۲۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود. بذرافشان تصریح کرد: قیمت ربع‌سکه هم از ابتدا تا انتهای سال گذشته ۲۶درصد معادل ۳ میلیون تومان افزایش یافت و در پایان سال به ۱۴ میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید. قیمت سکه یک گرمی تقریبا بدون تغییر ماند و به ۷ میلیون تومان رسید. بذرافشان اظهار کرد: حباب سکه نیز نسبت به طول سال گذشته، ۱۰.۸ درصد معادل ۶۸۰ هزار تومان افزایش داشته که آخرین حباب ثبت شده در بازار ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود./بازار