تیموشنکو که به سیاستمدار مو طلایی مشهور شده، صاحب چند شرکت در زمینه صنعت گاز اوکراین است و براساس برخی برآوردها یکی از ثروتمندترین افراد در این کشور به‌شمار می‌رود. برخی منابع برآورد کرده‌اند که در سال ۲۰۰۷ یک‌پنجم کل ثروت اوکراین متعلق به تیموشنکو بوده ‌است.  وی در سال ۲۰۰۵ در رتبه سوم فهرست قدرتمندترین زنان جهان نشریه فوربس جای گرفت. او همچنین از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نخست‌وزیر اوکراین بود.