شفافیت مالی فولاد مبارکه؛ پیشران ضد پولشویی

وی در تأکید شفاف بودن نظام مالی فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: این شرکت تاکنون هیچ مورد مشکوکی در حوزه اقتصادی و مالی نداشته است.

سلسله اقدامات فولاد مبارکه در حوزه مبارزه با پول‌شویی می‌تواند برای بسیاری از صنایع کشور الگو باشد

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر اساس قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی، شرکت‌های بزرگ کشور موظف‌اند واحد مبارزه با پول‌شویی راه‌اندازی کنند. همچنین شرکت‌ها موظف‌اند سامانه‌های مرکز اطلاعات مالی را تحویل گرفته و معاملات مشکوک متناسب با شاخص‌های ابلاغ‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به این وزارتخانه گزارش دهند.

خانی تأکید کرد: قطعاً فولاد مبارکه یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صنایع پیشرو در کشور است. این شرکت عملکرد خوبی داشته و سلسله اقداماتش می‌تواند برای بسیاری از صنایع کشور الگو باشد.