بازدید مدیران راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از فولاد مبارکه

 در این جلسه، عابدین هادی‌نژاد، مدیرکل بازرگانی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز فولاد مبارکه را یکی از مشتریان خوب راه‌آهن برشمرد و ابراز امیدواری کرد با تعاملات موجود، شاهد رشد حمل ریلی محصولات فولاد مبارکه در سال جاری باشیم. وی در این جلسه با تبیین وضعیت سیر و حرکت در مناطق مختلف به‌ویژه منطقه سنگان، رشد سیر و حرکت واگن‌ها را از اولویت‌های راه‌آهن برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با افزایش سرعت سیر در سال جاری، حمل ریلی مواد اولیه به‌ویژه حمل از منطقه سنگان رشد پیدا کند. در این جلسه، شفیع‌زاده مدیر حمل‌ونقل و پشتیبانی فولاد مبارکه هم با ارائه گزارش حمل مواد اولیه و محصولات فولاد مبارکه، بر سیاست فولاد مبارکه جهت توسعه حمل ریلی و پتانسیل‌های موجود در این زمینه تأکید کرد و گفت: توسعه حمل ریلی از منطقه سنگان و توسعه حمل ترکیبی از استراتژی‌های فولاد مبارکه در حوزه حمل‌ونقل است. او از تلاش فولاد مبارکه جهت تأمین پایدار مواد اولیه و کاهش نوسانات تحویل بار در مبادی و توسعه زیرساخت‌های ریلی خود در راستای تحقق چشم‌انداز فولاد مبارکه در افق ۱۴۱۰ خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی جهت توسعه سهم ریلی مواد اولیه و محصولات از اولویت‌های فولاد مبارکه در حوزه حمل‌ونقل در سال جاری است.