هر چند در فضای عمومی بازار ملک، یک تعبیر غلط وجود دارد که افزایش قیمت را نشانه رونق مسکن می‌داند، اما آنچه این رشد زمستانی قیمت آپارتمان در تهران را رقم زده، به نیروی خارج از بازار معاملات مسکن مربوط است. در حال حاضر معاملات خرید آپارتمان به لحاظ حجم خرید و فروش، وضعیت رونق دارد. تعداد واحدهای فروش رفته در ماه گذشته بیش از ۱۷ هزار واحد بوده که بیانگر نبود رکود در بازار است. اما بخش قابل توجهی از رشد قیمت مسکن (افزایش ۵ درصد ماهانه و بیش از ۲۰ درصد نقطه ای) به اثر روانی و ثانویه جهش قیمت دلار در «بازار ارز» و همچنین «تورم انتظاری» موجود در جامعه برمی‌گردد که برآیند آنها به سرازیر شدن تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در دو سه ماه گذشته به بازار ملک و در نتیجه تحریک قیمت مسکن منجر شد. چه بسا در صورت تنظیم رابطه منطقی بین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تورم انتظاری از یکسو و پیشگیری از بروز جهش ناگهانی قیمت دلار، بازار معاملات مسکن در تهران از ورود سفته‌بازها در امان می‌ماند که در این صورت، خریدهای مصرفی در این بازار به‌دلیل احتیاط بالای متقاضیان ناشی از شکنندگی قدرت خریدشان، بعید بود بتواند شیب رشد قیمت مسکن را تا این حد افزایش دهد.