صادق تبریزی از پایه‌گذاران نقاشی‌خط در ایران و از هنرمندان بنام مکتب سقاخانه در ۷۹ سالگی در لندن درگذشت. او متولد ۱۳۱۷ در تهران بود. وی نخستین بار در سال ۱۳۳۸ نقاشی‌خط را روی یک پنل سرامیکی کار کرد و به گواه برخی کارشناسان و منتقدان کار این هنرمند نخستین اثر نقاشی‌خط است که کلماتش به قصد خوانده شدن نوشته نشده است. آخرین نمایشگاه خارجی این هنرمند در سال ۱۳۹۱ همزمان با «هفته هنری جهان اسلام» در لندن در یکی از گالری‌های این شهر برپا شد.