20

به این ترتیب رهن کامل یک واحد 70 مترمربعی در جنوب تهران به طور متوسط معادل 210‌میلیون تومان خواهد بود. این مبلغ در برخی از محلات قوی‌‌تر جنوب بیشتر و در مناطق ضعیف‌‌تر می‌تواند کمتر باشد. مناطق جنوبی تهران بورس عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌‌متراژ و ارزان‌قیمت است که بخش عمده‌‌ای از این واحدها از سال‌های گذشته تاکنون به بازار اجاره عرضه شده است. اگرچه عمده فایل‌‌هایی که این روزها در بازار اجاره این مناطق وجود دارد با شرایط ترکیبی رهن به علاوه اجاره ماهانه به بازار عرضه شده است اما تنوع نسبتا مناسبی از واحدهای رهن کامل نیز در این میان مشاهده می‌شود که متقاضیان آنها افرادی هستند که ترجیح می‌دهند به صورت ماهانه اجاره‌‌بها پرداخت نکنند. با توجه به اینکه سطح درآمد افراد ساکن در این مناطق به طور متوسط کمتر از متقاضیان مسکن ساکن در نیمه شمالی تهران است بنابراین در برخی محلات تقاضا برای اجاره مسکن با شرایط رهن کامل در جنوب تهران بیشتر است. چرا که تعداد زیادی از خانوارهای مستاجر در این مناطق قادر به پرداخت اجاره‌‌بهای ماهانه نیستند یا این موضوع به دلیل سطح ناکافی درآمد ماهانه، برای آنها دشوار است. در جدول زیر برخی از تازه‌‌ترین فایل‌‌هایی که روز گذشته و طی روزهای اخیر به بازار اجاره مسکن مناطق جنوبی تهران با شرایط رهن کامل عرضه شده‌‌اند با ذکر مبلغ پیشنهادی موجران برای رهن یکساله این واحدها، درج شده است.