37

علاوه بر محله‌های میانی و جنوبی تهران که ساخت و ساز کوچک‌متراژ در آنها بیش از سایر مناطق صورت می‌گیرد، در محله‌های شمال و غرب تهران نیز واحدهای نقلی قابل جست‌وجو هستند. البته این افزایش فایل در حدی نیست که به منزله کمک موثر برای خروج بازار مسکن از رکود معاملاتی تلقی شود اما به طور نسبی در مقایسه با تابستان امسال، تعداد فروشنده‌های این گروه متراژی به مراتب بیشتر شده است.

تحقیق میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار مسکن حاکی از این است که تقریبا در همه مناطق  2 تا 15 شهر تهران اکنون آپارتمان‌های نقلی و اغلب سال‌خورده با سن بنای بیش از 15 سال برای فروش عرضه شده‌اند که بسیاری از آنها خرید سرمایه‌ای قبلی مالکان بوده‌اند. برخی از سرمایه‌گذاران ملکی اکنون با توجه به ثبات نسبی قیمت مسکن در صدد تبدیل به احسن خریدهای قبلی خود هستند و به همین خاطر واحدهای خود را برای فروش عرضه کرده‌اند. از طرفی چون بسیاری از این واحدها نیازمند بازسازی برای سکونت هستند، آنها واحدهای مذکور را با قیمت نسبتا مناسب در مقایسه با میانگین قیمت ملک در هر محله عرضه کرده‌اند.