به گزارش «دنیای اقتصاد»،تحقیقات میدانی نشان می‌دهد طی سه روز ابتدای اسفندماه عمده فایل‌های عرضه شده به بازار فروش مسکن مناطق دو، چهار و پنج شهر تهران که هم‌ اکنون بیش از ۲۵ درصد از حجم کل معاملات مسکن شهر تهران-معادل یک چهارم-را به خود اختصاص می‌دهند، فایل‌های بزرگ‌متراژ با عمربنای متوسط یا بیش از ۱۰ سال بوده‌اند. هر چند فایل‌های کوچک‌متراژ و میان‌متراژ نیز در این مناطق به خصوص منطقه ۴ شهر تهران وجود دارد. از سوی دیگر سطح قیمت این واحدها نیز متناسب با منطقه و محله‌ای که در آن واقع شده‌اند در عمده فایل‌ها تفاوت محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته است و برخی از مالکان تغییری در قیمت‌های پیشنهادی خود برای خرید این واحدها نسبت به بهمن ماه ایجاد نکرده‌اند.

با این حال،تحقیقات میدانی و اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن نشان می‌دهد عمده متقاضیانی که هم‌اکنون در بازار این مناطق در پی یافتن فایل مناسب برای خرید هستند خریداران مصرفی هستند که بخش قابل توجهی از آنها با هدف تبدیل به احسن کردن آپارتمان‌های فعلی خود به بازار فروش این واحدها ورود کرده‌اند؛واسطه‌ها و فعالان بازار مسکن می‌گویند اینکه چه حجمی از مراجعه متقاضیان به بازار شب عید مسکن-روزهای ابتدای اسفندماه منتهی به آخرین روز سال-به معاملات قطعی آپارتمان تبدیل شود بستگی مستقیم به سطح قیمت‌های پیشنهادی و انعطاف مالکان در تعیین قیمت نهایی دارد؛به گفته آنها هم‌اکنون شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که انعطاف قیمتی فروشنده‌ها می‌تواند منجر به افزایش حجم معاملات خرید مسکن نسبت به ماه‌های اخیر شود و در نقطه مقابل مقاومت قیمتی فروشنده‌ها دربرابراعمال تخفیف در نرخ‌های پیشنهادی،منجر به کاهش تعداد معاملات خرید و فروش آپارتمان در آخرین ماه از سال خواهد شد.

 

07-02